scheidingstraat

loco-burgemeester
geen antwoord op 19 maart 2009

Ter attentie aan de Burgemeester van Heusden,
Alsmede ter attentie aan de Raad van State RvS nummer 200807311/1/R2
Drs. H.P.T.M. Willems burgemeester gemeente Heusden
Postbus 41,
5250AA  Vlijmen
Heusden, 23 januari 2009
Hoogedelgestrenge Heer Willems,

 
De gemeente Heusden schrijft op eervolle wijze over het vertrek van onze loco-burgemeester en wethouder Ben Groen het volgende: “Ben Groen uit Vlijmen stopt als wethouder van de gemeente Heusden. Afgelopen dinsdag maakte hij bekend dat hij op 2 februari a.s. een punt zet achter zijn politieke carrière. Groen begint een eigen adviesbureau. Heusden Eén beraadt zich momenteel over de opvolging. Ben Groen besloot tot zijn vertrek, omdat hij naar eigen zeggen ‘op zijn hoogtepunt wil stoppen’. Groen is sinds 1986 in de politiek actief. In dat jaar kwam hij namens het CDA in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Vlijmen. Van 1988 tot 1997 was hij in Vlijmen wethouder namens die partij. Na de herindeling was hij van 1999 tot 2001 wethouder namens Heusden Eén. Na een periode van vijf jaar raadslid, werd hij vervolgens in 2006 opnieuw wethouder namens die partij. Ben Groen neemt op vrijdag 6 februari a.s. officieel afscheid.”

Ik ben zeer verontrust over het gerucht dat wethouder Groen, onze loco-burgemeester, in de Scheidingstraat van Elshout het agrarisch stuk grond met 7 huizen wilde laten volbouwen waarmee de agrarische grond zo’n 1,5 miljoen euro meerwaarde krijgt. Ook tijdens het HTR interview werd naar dit gerucht verwezen. De bouw zou zonder de vereiste bouwprocedures, vergunningen, in strijd met het bestemmingsplan, bouwverordening, etc. en zelfs op grond van anderen worden uitgevoerd. Klopt dit? Graag duidelijkheid daarover. Ook vanuit Sint Oedenrode ontving ik het gerucht dat om op het perceel in de Scheidingstraat te kunnen bouwen  er over een lengte van zo’n 30 meter een zeer oude beukenhaag is gerooid in strijd met het bestemmingsplan en dat die in Sint Oedenrode illegaal is aangelegd in strijd  met het bestemmingsplan om ook daar zo’n 2 miljoen euro onrechtmatige meerwaarde gerealiseerd te krijgen. Klopt dit? Graag duidelijkheid daarover. Zou dit aanmatigend optreden van gezagsdragers genoemd kunnen worden? Dan moet ik ook denken aan de woorden van wethouder A.A.G. van Mierlo tijdens de raadsvergadering van 24 juni 2008: “Geachte Raad, geeft u alstublieft goedkeuring aan het onteigeningsbesluit van Robrechtstraat 19 want anders steekt de desbetreffende persoon 5000 euro extra in zijn zak.” Gezagsdragers kunnen zich kennelijk veel permiteren en een burger, die zijn rijtjeshuisje probeert te behouden, wordt afgeschilderd als een zakkenvuller.

Hoogachtend,

 
R.H.B. van Uden, Robrechtstraat 19, 5256GN  OudHeusden gemeente Heusden

Hulde van de Scherper 

omroep brabant 

Hulde van het Brabants Dagblad

De Heusdense ANTIDATERINGSTRUUK!

In de Scherper van 4 februari 2009 staat de vrijstelling:

Vrijstelling Bestemmingsplan

Bij het college van Heusden is het volgende verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan, op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening binnengekomen:

Naam: M.J.M. Brok

Adres : Maijweg 14

Woonplaats: Elshout

Betreffende het bouwen van een woonhuis

Bouwadres Scheidingstraat in Elshout

Bestemmingsplan Elshout herziening 2006

Behandelend ambtenaar E. Dinslage

Procedures

Hiierop zijn procedures 1 en 2 van toepassing. De stukken kunnen worden ingezien via de website van de gemeente Heusden en op afspraak in het gemeentekantoor van Vlijmen vanaf 20 juni 2008 voor een periode van twee weken. Idereen wordt hierbij in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijze kenbaar te maken.

 
Een bouwvergunning wordt aangevraagd en tegelijkertijd goedgekeurd:

Ing. R.H.B. van Uden

Robrechtstraat 19

5256GN  Oudheusden gemeente Heusden

Ter attentie aan de Burgemeester van Heusden,

Drs. H.P.T.M. Willems burgemeester gemeente Heusden

Postbus 41,

5250AA  Vlijmen

Heusden, 26 maart 2009

Hoogedelgestrenge Heer Willems,

Ik heb uw brief op 19 maart 2009 in goede staat ontvangen. Tevens heb ik de Nationale Ombudsman op de hoogte gebracht van het feit dat ik nu wel een inhoudelijk antwoord van u heb ontvangen op mijn brief van 23 januari 2009. Het dossier van mijn klacht bij de Nationale Ombudsman is daarom op mijn verzoek gesloten.

U verklaart dat de bouw aan de Scheidingsstraat op een vrijstellings bevoegdheid berust. In artikel 15 WRO wordt deze mogelijkheid inderdaad gegeven mits de gemeente aan de juiste voorwaarden heeft voldaan. Zo moet de vrijstellingsbevoegdheid openbaar gepubliceerd en ter inzage worden gelegd.

In de procedure regels conform afd 3.4 AWB ten aanzien van een binnenplanse ontheffing staan de beroepsmogelijkheden van belanghebbenden. Indien een belanghebbende het niet eens is met het door burgemeester en wethouders genomen besluit omtrent een ontheffing kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Burgemeester Willems, geeft u niet een ondemocratische uitleg aan de vrijstellingsbevoegdheid? Belanghebbenden hebben niet de kans gekregen hun zienswijze op uw vrijstellingsbevoegdheid in te dienen omdat deze bevoegdheid niet openbaar gepubliceerd is. Is mijn visie juist of niet?

Hoogachtend,

R.H.B. van Uden

Bijgesloten: procedureregels conform afd 3.4 van AWB

—————————————-

Ter attentie aan de Burgemeester van Heusden,
Drs. H.P.T.M. Willems burgemeester gemeente Heusden
Postbus 41,
5250AA  Vlijmen

Heusden, 11 mei 2009

Betreft: uw brief met kenmerk B200903705 van 6 mei 2009
Hoogedelgestrenge Heer Willems,
Van de gepubliceerde vrijstelling in de Heusdense courant op 23 november 2007 neem ik goede nota. De “vrijstelling” is door de gemeente verleend op basis van artikel 15 WRO en slaat op een binnenplanse vrijstelling. Zo’n binnenplanse vrijstelling geeft geen toestemming om op agrarische grond illegaal te bouwen.  Voor zo’n grote ingreep zou het bestemmingsplan moeten wijzigen. Bovendien heeft de heer Brok totaal anders gebouwd dan op de tekening staat aangegeven. Ook tijdens de hoorzitting van familie van Dijk is over een afstand van 10 meter gesproken. Hiermee is feitelijk bewezen dat de gemeente Heusden zich helemaal niet aan de wet wil houden en buitengewoon slordig de verplichte procedures afhandelt.

U schrijft in uw brief “Verdere reactie hoeft u van gemeentezijde dus niet meer te verwachten.” Ik heb persoonlijk geen schade van de illegale bouw in de Scheidingsstraat maar ik maak mij als burger wel zorgen over de manier waarop burgers behandeld worden. Ik heb als Nederlands staatsburger toch het recht hier vragen over te stellen? Mijn brief van 16 januari 2004 heeft u ook nooit beantwoord terwijl dit toch behoort tot uw taken als hoofd van de gemeente. 

Door middel van het onderzoek van de Nationale Ombudsman met rapportnummer 2006/0015  heb ik eind 2006 een antwoord op enkele punten gekregen. Dit verdient zeker geen schoonheidsprijs. Er is bij normovertreding van de overheid sprake van een gevoel van onmacht en een gevoel dat er iets mis is. Het zou prijzenswaardig zijn als de gemeente Heusden dit onrustige gevoel bij de burgers weg zou nemen door middel van een correct beleid.

Met vriendelijke groet,
 

Ing. R.H.B. van Uden

Bijgesloten:
– plankaart bestemmingsplan Elshout
– publicatie vrijstelling bestemmingsplan J.A.M. Brok

http://www.nationaleombudsman.nl/rapporten_db/rapport.asp?rapportnummer=20060015

De Scherper 21 jul 2010:

KENNISGEVING VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLANNEN EN PROJECTBESLUITEN

Het college van Heusden maakt op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens is een aantal bestemmingsplannen en projectbesluiten voor te bereiden.

De voor te bereiden bestemmingsplannen zijn:

Het Wielblok, Achterweg in Herpt, Dillenburglocatie in Drunen, Theodorus Rijckenstraat in Elshout, Scheidingstraat in Elshout, Koesteeg in Nieuwskuijk, Geluidsgezondeerde bedrijventerreinen 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: