raadsgriffie

raadsgriffie en het spreekrecht 

Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden

Postbus 41,

5250AAVlijmen

Telefax: 073 – 513 17 99

Alsmede aan het Ministerie van VROM Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken

T.a.v. Jaap Baalbergen, (ipc 880), Afdeling AJBZ, Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag Telefax: 070 – 3391359

Oudheusden, 16 juni 2009

betreft: consequenties onrechtmatig verkregen raadsbesluit.

De bestemmingsplanprocedure bij de Raad van State staat los van de onteigening. De onteigeningsprocedure is nog niet voor de rechter geweest. Artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad is daarmee niet van toepassing op de onteigening.

Een onrechtmatig besluit van de griffier leidt onherroepelijk tot een onrechtmatig besluit van de gemeenteraad. Een onrechtmatig gebleken besluit heeft het gevolg dat het algemeen belang schade heeft geleden. Het bestuursorgaan is ook aansprakelijk voor de geleden schade. De handelwijze van de gemeente druist in tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht. De raadsbeslissing is daardoor niet rechtsgeldig. De procedure kan hiermee zowel een bestuursrechtelijk als een disciplinair doel dienen. In plaats daarvan zal de bestuursrechter direct over gaan tot de beantwoording van de toelaatbaarheidsvraag. De raad is verplicht een sterk inquisitoir proces te handhaven en het dient alle wettelijke informatie ter beoordeling te accepteren.

Hoogachtend,
R.H.B. van Uden, Robrechtstraat 19, 5256GNOudheusden gemeente Heusden

—————————————————————————————————————–

Geachte Griffier,

Ik ben als belanghebbende niet uitgenodigd voor de informatievergadering terwijl dit in punt 15 van de RvO wel expliciet staat vermeld. Ik citeer:

15. Behalve dat belanghebbende burgers voor een informatievergadering actief worden uitgenodigd, hebben zij ook de mogelijkheid zich aan te melden voor deelname aan de informatievergaring. Dit is in artikel 26 geregeld. Daarnaast kunnen burgers bij aanvang van het tweede deel van de informatievergadering gebruik maken van het formele spreekrecht. De aanmeldingsprocedure is hetzelfde gebleven, behoudens dat nu bepaald is dat men zich 24 uur voor de aanvang van de vergadering moet aanmelden. Dat biedt meer mogelijkheden om de vergadering goed voor te bereiden.

Kunt u mij de nieuwe regels die betrekking hebben op uw stelling met een citaat toelichten?

Met vriendelijke groet,

R.H.B. van Uden

—– Original Message —–
From:griffie
To: Ronald van Uden
Sent: Tuesday, June 16, 2009 12:12 PM
Subject: RE: geen spreekrecht voor agendapunt 7
Geachte heer Van Uden,
Het reglement van orde is duidelijk wat betreft het inspreken over agendapunten die niet rechtstreeks aan de raad zijn aangeboden. Daartoe is ruimte in de informatievergaderingen ingeruimd.
U heeft gelijk dat in 2004 deze mogelijkheid wel open stond, het huidige reglement is in 2007 door de raad vastgesteld.
Het spijt mij dat ik u niet tegemoet kan komen aan uw wens om in te spreken.

met vriendelijke groeten,

Elly de Graaf,
griffier

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: Ronald van Uden
Verzonden: dinsdag 16 juni 2009 11:08
Aan: griffie
Onderwerp: Re: geen spreekrecht voor agendapunt 7

Geachte Mevrouw de Graaff,

De bestemmingsplanprocedure bij de Raad van State staat los van de
onteigening. De onteigeningsprocedure is nog niet voor de rechter
geweest en moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Artikel
37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad is daarmee niet van
toepassing op de onteigening.

Met vriendelijke groet,
R.H.B. van Uden

2009/6/16 griffie <griffie@heusden.nl>:
> Geachte heer van Uden,
>
> In de agenda voor de raadsvergadering (bijlage bij de vorige mail) staat over welke agendapunten kan worden ingesproken. Deze tekst is gebaseerd op het Reglement van Orde voor de gemeenteraad (integraal te raadplegen op de website onder regelingen van de gemeente Heusden). Ik heb artikel 37 als bestandje bijgevoegd. Dit artikel start met de zin: indien (door uitzonderlijke omstandigheden) een raadsvoorstel rechtstreeks aan de raad wordt aangeboden … hebben burgers het recht het woord te voeren.
>
> Het reglement van orde vervolgt met artikel 2:
> 2. Burgers kunnen niet het woord voeren over:
> a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat, of heeft opengestaan…
>
> Uit het bovenstaande zal u duidelijk zijn, dat u geen spreekrecht heeft in de vergadering van vanavond.
> Het reglement geldt ten aanzien van alle burgers, ik hoop u begrijpt dat wij voor u geen uitzondering kunnen maken
>
> met vriendelijke groeten,
>
> Elly de Graaf,
> griffier
>
>
> —–Oorspronkelijk bericht—–
> Van: Ronald van Uden
> Verzonden: dinsdag 16 juni 2009 0:20
> Aan: griffie
> Onderwerp: Re: geen spreekrecht voor agendapunt 7
>
>
> Geachte Griffier alsmede alle Raadsleden van de gemeente Heusden,
>
> Ik kwam pas laat thuis en ik heb uw telefoon-bericht zojuist pas
> gehoord. Uit uw bericht blijkt dat u mijn spreekbeurt nog in
> overweging heeft en mij hier enkele vragen over wilt stellen.
> Onderstaand email bericht verbaast mij dan ook omdat ik zeker weet dat
> ik het recht heb om morgen in te spreken. Op 5 oktober 2004 heb ik ook
> tijdens de raadsvergadering ingesproken en de griffier heeft toen ook
> niet de flauwe smoes verzonnen dat inspreken alleen tijdens de
> informatie vergadering mocht.
>
> Ik ga er dan ook vanuit dat u mij gewoon mijn spreekbeurt geeft. Ik
> zal mijn mening over de laatste informatievergadering dan netjes
> toelichten. Waar zijn jullie bang voor?
> Zijn jullie bang dat ik de waarheid vertel? Dit heeft toch helemaal
> niets meer met democratie te maken?
>
> Hoogachtend,
> R.H.B. van Uden
>
> 2009/6/15 griffie <griffie@heusden.nl>:
>> Geachte heer Van Uden,
>>
>> Helaas is het me niet gelukt u telefonisch te bereiken, daarom informeer ik
>> u met deze mail.
>> U heeft met uw brief van 12 juni aangegeven dat u wilt inspreken bij
>> agendapunt 7: Onteigening Robrechtstraat 19.
>>
>> Er geldt echter geen spreekrecht voor agendapunten die in de afgelopen
>> informatievergadering aan de orde zijn geweest.
>> Tijdens de informatievergadering is spreekrecht geagendeerd voor eenieder
>> die over een geagendeerd onderwerp wil spreken.
>> Op de agenda van de komende raadsvergadering is uitsluitend spreekrecht
>> mogelijk voor de agendapunten 17, 18 en 19 (zie bijlage raadsagenda).
>>
>> Tot mijn spijt moet ik u dus melden dat u geen gebruik kunt maken van
>> spreekrecht over agendapunt 7.
>>
>> met vriendelijke groeten,
>>
>> Elly de Graaf,
>> griffier
>>
>
>


https://biglumber.com/x/web?pk=BDCB2D3388E959EF9086A45A72D4DFF8D4C3F197


Aan de griffie der gemeente Heusden

A.J. Emmen

Postbus 41

5250AAVlijmen

Telefax: 073-513 17 99

Oudheusden, 12 juni 2009

Onderwerp: spreekrecht raadsvergadering 16 juni 2009 agendapunt onteigening Robrechtstraat 19

Zeer geachte griffier,

Ik wil gebruik maken van mijn spreekrecht voor de raadsvergadering van 16 juni 2009.

Het gaat over het agendapunt onteigening Robrechtstraat 19.

Hoogachtend,

R.H.B. van Uden

Robrechtstraat 19

5256GNOudheusden gemeente Heusden

 
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: