presidium

aanvraag van een agenda punt voor de raadsvergadering van 23 juni 2009: negeren die handel 

Aan de leden van het presidium van de gemeente Heusden, Postbus 41, 5250 AA  Vlijmen

Heusden, 22 juni 2009

Geachte heer, mevrouw,

Op 16 juni is mijn spreekrecht om oneigenlijke redenen onthouden. Mijn brief heb ik tijdens de raadsvergadering persoonlijk aan wethouder Raymond van den Bos en wethouder Mark Buijs afgegeven. Ik verzoek u aan de agenda van de volgende raadsvergadering toe te voegen het onderwerp belangenverstrengeling in het algemeen in de gedragscode raadsleden op grond van Gemeentewet art. 15 lid 3 jo VodS art. 9.

Ik wil tevens de valse beschuldiging die wethouder van Mierlo tegen raadslid Nieuwkerk, tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2008 ontzenuwen. Ik citeer de notulen: “De heer Nieuwkerk zegt alleen contact te hebben gezocht met de betrokken eigenaar om te horen hoe de zaak in elkaar steekt. Hij neemt afstand van de uitlating van de wethouder dat er informatie naar de betrokkene kan worden doorgespeeld.” Meneer Nieuwkerk heeft inderdaad geen enkele informatie over het ambtelijk proces gegeven. Hij heeft alleen vragen gesteld over mijn motivatie. De wethouder legt onevenredig veel gewicht op het telefoongesprek van raadslid Nieuwkerk met ondergetekende terwijl de riante regelingen van van der Heijden B.V., in samenspraak met raadslid van der Heijden, onderbelicht blijven.

Belangenverstrengeling. Het kader om ongewenste belangenverstrengeling van bestuurders tegen te gaan, wordt in de eerste plaats gevormd door bepalingen in de Gemeentewet en de Verordening op de Stadsdelen (zoals de verboden handelingen in Gemeentewet art 15 jo VodS art 9 en de stemverboden in Gemeentewet 28 jo VodS 14). De in deze gedragscode opgenomen bepalingen inzake bestuurlijke integriteit zijn soms een uitleg van of een aanvulling op deze wettelijke bepalingen. Aanvullend hebben bestuurders hun eigen verantwoordelijkheid om ongewenste belangenverstrengeling en zelfs de schijn daarvan te vermijden. Aandacht verdient het verbod uit Gemeentewet art 15 onder a. en b. om als raadslid het stadsdeel, het dagelijks bestuur of de wederpartij van stadsdeel of dagelijks bestuur, terzijde te staan in een geschil. Privaat-publieke samenwerkingsrelaties verdienen in dit verband ook de aandacht. Leden van de raad dienen bij de behandeling van dergelijke contracten (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen te voorkomen. Om elke schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan, acht het stadsdeel een “draaideurconstructie” voor raadsleden slechts beperkt aanvaardbaar. Oud leden worden gedurende een jaar na het eind van hun termijn uitgesloten van het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden bij het stadsdeel.

mp3: reactie van de projectonwikkelaar

 

mp3: De politie en het zever verhaal van de projectontwikkelaar.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: