bezwaarcommissie

Leden bezwaarcommissie Gemeente Heusden gewraakt

Heusden – Dinsdag 29 september 2009 zou er om 14.00 uur een hoorzitting Commissie bezwaarschriften zijn, ingediend door dhr. J. Hop uit Soest. Hij heeft de leden van deze bezwaarcommissie gewraakt, omdat ze hun namen titels en initialen, en hun nevenfuncties niet willen geven. Hij wilde weten wie er in de bezwaarcommissie gemeente Heusden zitten met welke nevenfuncties en welke (bestuurlijke) nevenfuncties de gemeentesecretaris (hoogste ambtenaar) heeft, en wie behandelt het bezwaarschrift tegen een BESLUIT ondertekend door de gemeentesecretaris gemeente Heusden en kennen de gemeentesecretaris en de leden van de bezwaarcommissie elkaar omdat ze misschien samen gezellig met elkaar in een bezwaarcommissie van een andere gemeente zitten. Waarom worden welke (bestuurlijke) nevenfuncties door de gemeentesecretaris Heusden NIET opgegeven? Hij wil openbaarmaking van een correcte opgave (bestuurlijke) nevenfuncties gemeente Heusden en correcte namen titels en initialen leden en secretarissen bezwaarcommissies gemeente Heusden. Dhr. J. Hop was zelf niet aanwezig waarna werd besloten de zaak verder schriftelijk af te handelen. 

commissiebezwaarschriften

SCHANDAAL IN GEMEENTE HEUSDEN Bezwaarschrift Hop tegen Besluit gemeente Heusden met jurisprudentie Hop tegen Ministerie WVC Wob-verzoek Hop JJI Harreveld AlexandraKern van het schandaal! Hop ontdekt mogelijke ernstige belangenverstrengeling m.b.t. de gemeentesecretaris van de gemeente Heusden die eerst een onjuiste opgave doet van zijn (bestuurlijke) nevenfuncties februari 2009 om daarmee zijn baantje in de bezwaarcommissie van de gemeente Oirschot niet op te geven/GEHEIM TE HOUDEN in welke bezwaarcommissie van Oirschot een lid van de bezwaarcommissie zit welk lid ook weer in de bezwaarcommissie gemeente Heusden zit, welke bezwaarcommissie op de besluiten van de gemeente Heusden gaat beslissen welke besluiten van het College van B & W zijn ondertekend door die gemeentesecretaris gemeente Heusden met zijn geheime baantje bij de bezwaarcommissie gemeente Oirschot. Het bovenstaande klemt des te meer OMDAT DE GEMEENTESECRETARIS gemeente HEUSDEN kennelijk met opzet probeert de namen van de leden en secretarissen bezwaarcommissie Heusden voor Hop geheim te houden in een BESLUIT van de gemeente Heusden om deze mogelijke ernstige belangenverstrengeling af te kunnen dekken!

Hop verzoekt middels deze publicatie de Vereniging van Nederlandse Gemeentes en de Vereniging van Gemeentesecretarissen EEN ONDERZOEK in te stellen naar de bevindingen van Hop nadat hij op 29 juli 2009 gelijk een bezwaarschrift heeft ingediend tegen BESLUIT gemeente Heusden. Hoeveel raadsgriffiers en gemeentesecretarissen in Nederland hebben baantjes in bezwaarcommissies waarvan de leden vervolgens weer in de bezwaarcommissies van de gemeentes van die raadsgriffiers en gemeentesecretarissen ONDER HET MOTTO ONS KENT ONS?

To: info@heusden.nl Sent: Wednesday, July 29, 2009 1:58 PM

Subject: BEZWAARSCHRIFT TEGEN BESLUIT 28 juli 2009 kenmerk B200908224/B200908324

Aan de Bezwaarcommissie gemeente Heusden,

te Heusden.

Datum/tijd en ons kenmerk = datum en tijd verzending van dit bezwaarschrift

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij die ik BEZWAAR in tegen BESLUIT 28 juli 2009 kenmerk B200908224/B200908324 (productie 2) op Wobverzoek productie 1 Verzoek Wednesday, July 22, 2009 3:41 PM.

Gronden bezwaarschrift.

Grond 1.

Namen, titels, initialen en functieomschrijving van alle medewerkers van de overheid zijn OPENBAAR!

Het is verbijsterend en zorgwekkend dat mr. J.T.A.J. van der Ven en drs. H.P.T.M. Willems ONJUISTE VOORLICHTING hierover aan gewone burgers geven. Zie Seveso arrest!

Grond 2.

Namen, titels, initialen en functieomschrijving van alle secretarissen en leden bezwaarcommissies van de algemene kamer, sociale kamer, personele kamer en andere kamers zijn OPENBAAR!

Het is verbijsterend en zorgwekkend dat mr. J.T.A.J. van der Ven en drs. H.P.T.M. Willems ONJUISTE VOORLICHTING hierover aan gewone burgers geven. Zie Seveso arrest!

Grond 3.

Er is op grond van Wob opgave (bestuurlijke) nevenfuncties gevraagd van de gemeentesecretaris.

Afschrift JUISTE opgave (bestuurlijke) nevenfuncties gemeentesecretaris gemeente Heusden wordt ten onrechte geweigerd. Zie Seveso arrest!

Grond 4.

Er is mogelijk sprake van ERNSTIGE BELANGENVERSTRENGELING bij dit BESLUIT dat de gemeentesecretaris heeft ondertekend omdat deze gemeentesecretaris kennelijk een baantje vervuld in een bezwaarcommissie van een andere gemeente in welke gemeente namen van de leden en secretaris bezwaarcommissie wel op verzoek keurig netjes worden toegestuurd.

Het is verbijsterend en zorgwekkend dat mr. J.T.A.J. van der Ven kennelijk met een baantje bij een bezwaarcommissie bij een andere gemeente ONJUISTE VOORLICHTING hierover aan gewone burgers geeft. Zie Seveso arrest!

Grond 5.

Het bestuursorgaan heeft ONJUISTE VOORLICHTING gegeven over de nevenfuncties van hun gemeentesecretaris. Zie Seveso arrest!

Verzocht wordt het bezwaarschrift GEGROND te verklaren.

Verzocht wordt om een complete lijst van alle namen en secretarissen bezwaarcommissie gemeente Heusden en van alle kamers alegemen kamer, sociale kamer, personele kamer andere kamers en afschrift van de opgave nevenfuncties gemeentesecretaris Heusden aan de gemeente.

Grond 5.

Het is ABSURD dat gewone burgers tegen dit soort praktijken bij NIET KLANTVRIENDELIJKE gemeentes moeten procederen en dat de gemeente Heusden NIET TRANSPARANT wil werken en/of WEIGERT TRANSPARANT te werken.

Grond 6.

6.1 De lijst van gemeentes waar geen problemen zijn met de nevenfuncties gemeentesecretaris

6.2 lijst van gemeentes waar geen problemen zijn met de namen, titels, initialen en functieomschrijving leden en secretarissen bezwaarcommissies

wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.

Grond 7.

Er wordt/werd niet gevraagd om ADRESGEGEVENS!

Er wordt verwezen naar jurisprudentie Hop tegen Ministerie van WVC inzake beslissing op bezwaar van Hop INZAKE WOBVERZOEK HOP JJI HARREVELD ALEXANDRA kort samengevat Namen medewerkers van de overheid met hun telefoonnummer op hun werk zijn gewoon openbaar. Bezwaarschrift Hop GEGROND!

Onder verwijzing naar een eerlijk rechtsproces voor burgers bij de gemeente Heusden en diverse Internationale Verdragen mbt eerlijk rechtsproces.

Verzocht wordt om alle namen van de leden en secretarissen bezwaarcommissie met al hun nevenfuncties zodat onderzoek gedaan kan worden welke personen in de bezwaarcommissie met welke nevenfuncties op dit bezwaarschrift gaan beslissen.

Dit bezwaarschrift wordt gepubliceerd op de website

www.groephop.nl/heusden.htm

www.groephop.nl/stemwijzer.htm met een stemadvies aan alle burgers van Nederland om NIET op CDA, PVDA, VVD en GroenLinks te stemmen tijdens de komende verkiezingen gemeenteraad 2010 en landelijke verkiezingen 2010 onder verwijzing naar de inhoud van dit bezwaarschrift.

Hoogachtend,

J. Hop

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

Productie 1. Verzoek Wednesday, July 22, 2009 3:41 PM

Productie 2. BESLUIT 28 juli 2009 kenmerk B200908224/B200908324

—– Original Message —–

Sent: Wednesday, July 22, 2009 3:41 PM

Subject: Verzoek toezending van een CORRECTE opgave nevenfuncties van uw gemeentesecretaris en alle namen, titels, initialen en nevenfuncties secretarissen bezwaarcommissie gemeente Heusden

Aan de gemeente Heusden.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij verzoek ik om toezending van:

1. Een CORRECTE opgave nevenfuncties van uw gemeentesecretaris

2. Een correcte opgave van alle namen, titels, initialen en nevenfuncties secretarissen bezwaarcommissie gemeente Heusden

Toelichting verzoek.

1. Vandaag 22 juli 2009 heb ik de website van uw gemeente weer eens bekeken.

2. Ik denk dat de opgave (bestuurlijke) nevenfuncties gemeentesecretaris op 13 februari 2009 aan mij ONJUIST en ONVOLLEDIG is geweest en uw gemeentesecretaris met een mogelijk verkeerde opgave (bestuurlijke) nevenfuncties handelt in strijd met het PR-verhaaltje op uw website dat de gemeente Heusden “Een klantgerichte organisatie” is.

3. De namen, titels, initialen en functies van personeel van de overheid zijn OPENBAAR!!!!!!! Dit soort verzoeken hoeft door een burger NIET nader te worden toegelicht.

4. Ik licht het verzoek toch toe met uw PR verhaal op uw website dat Heusden “Een klantgerichte organisatie” is. Productie 2. Met de verkiezingengemeenteraad in het vooruitzicht wil ik even testen of ik door het PR verhaal van de gemeente Heusden doorheen kan prikken zodat burgers nog beter een keuze kunnen maken op wie te kiezen van welke partijen die in het bestuur van de gemeente Heusden zitten.

5. Ik kijk daarom ook expliciet naar de doorlooptijden van dit verzoek en mocht dat nodig zijn een bezwaarschriftenprocedure. Ziewww.groephop.nl/heusden.htm

Vertrouw erop de gevraagde informatie correct en snel van u te mogen ontvangen.

Productie 1 bij bovengenoemd verzoek.

Bron: website gemeente Heusden 22 juli 2009:

Een klantgerichte organisatie
De gemeente Heusden is een klantgerichte organisatie. Wij werken slagvaardig, betrouwbaar en kostenbewust voor burger, bedrijf, bestuur en instelling. De klant centraal stellen betekent dat we de wensen en vragen van de klant als uitgangspunt nemen. We beschouwen de volgende wensen van de klant als bepalend voor onze dienstverlening:
– De klant wil zijn vraag vlot kwijt kunnen;
– De klant wil respect krijgen en serieus genomen worden;
– De klant wil alternatieven krijgen;
– De klant wil duidelijke afspraken en toezeggingen;
– De klant wil gekend worden.
Het gedrag van alle medewerkers is hierop afgestemd. Dat geldt voor de medewerker die de klant rechtstreeks helpt, de medewerker die op de achtergrond de dienst mogelijk maakt en voor de leidinggevende die de medewerkers aanstuurt.

Een lerende organisatie
De gemeente Heusden wil continu inspelen op de veranderende behoeften van onze burgers, bedrijven en instellingen. Dat betekent dat onze organisatie zich regelmatig moet aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Daarom wil de gemeente Heusden een lerende organisatie zijn, waarbij de kwaliteit van mensen voorop staat. Werknemers van de gemeente Heusden zijn creatief binnen gegeven kaders. Daarbij kiest Heusden voor een dienstverlening die niet gebonden is aan een specifieke plaats en tijd. Om deze ambities te verwezenlijken werkt  de organisatie vanuit acht kernwaarden. Deze zijn:
 
· Service- en klantgerichtheid;
· Verantwoordelijkheid;
· Samenwerken;
· Eerlijkheid;
· Respect;
· Diversiteit;
· Vrijheid;
· Plezier

Bezwaarschrift Hop tegen Besluit gemeente Heusden met jurisprudentie Hop tegen Ministerie WVC Wob-verzoek Hop JJI Harreveld Alexandra

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: