beatrix

OUDHEUSDEN: De gemeenteraad van Heusden maakt bekend, dat zij in haar vergadering van 23 september 2008 heeft vastgesteld het plan tot onteigening van gebouwde en ongebouwde eigendommen, welke zijn gelegen in het bestemmingsplan ‘Castellum Oudheusden’ dat door de gemeenteraad van Heusden is vastgesteld op 18 december 2007 en op 26 augustus 2008 door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is goedgekeurd. Procedures Hierop zijn procedures 1 en 2 van toepassing. Het besluit ligt van 13 oktober 2008 tot 25 november 2008 ter inzage. Gedurende inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad van Heusden hebben ingediend, hun bedenkingen tegen het hiervoor genoemde raadsbesluit tot onteigening schriftelijk kenbaar maken. Deze bedenkingen moeten worden gericht aan H.M. de Koningin door tussenkomst van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Postbus 20951, 2500 EZ ’s Gravenhage.

——————————————-

Ministerie van VROM, Hare Majesteit Koningin Beatrix, en Minister dr. J.M. Cramer, Postbus 20951, 2500 EZ  Den Haag

Heusden, 23 oktober 2008Hooggeachte mevrouw Cramer en Exellentie Koningin Beatrix,

De gemeente Heusden heeft tot nu toe geen serieuze pogingen ondernomen om tot minnelijke verwerving van mijn huis te komen. De prijs die de gemeente wil betalen ligt zover onder de onteigeningswaarde, dat van onderhandelingen geen sprake is. Het bestemmingsplan is zelfs nog niet goedgekeurd door de Raad van Staten en daarom voldoet de onteigening niet aan het urgentiekriterium. Er wordt niet voldaan aan het algemeen belang kriterium. De bewoners hebben geen enkel belang bij de sloop van de huizen. Ik heb 72 protest handtekeningen van de bewoners uit onze buurt aan de griffier overhandigt. Woningbouwvereniging Woonveste heeft wel degelijk belang bij de sloop van de huizen. Stichting Woonveste wil haar verwaarloosde huurhuizen slopen en er een nieuw appartementen complex voor in de plaats bouwen. Omdat dit zo belangrijk voor stichting Woonveste is, zijn zij de initiatiefnemers van het sloop plan. De belangenverstrengeling tussen de gemeente en de woningbouwcorporatie is heel groot. Ik citeer uit de Volkskrant van 25 september 2008: “Het incestueuze systeem van projectontwikkelaars, bouwers, financiers en gemeenten nekt zich nu.” De gemeente Heusden is tekort gekomen in het verstrekken van informatie aan de bewoners van Oudheusden. Ik citeer het rapport van de Nationale ombudsman dr. A.F.M. Brenninkmeijer: “De klacht over de onderzochte gedragingen van de gemeente Heusden is gegrond wegens strijd met het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking.”  De mensen hebben helemaal niet gevraagd om door het 17 meter hoge gebouw in de schaduw te komen. Bejaarde mensen uit de Suitbertusstraat verlieten huilend hun huis omdat zij bang waren dat de Castellum bewoners van boven in hun slaapkamer zouden kijken. Een dame uit de Robrechtstraat heeft zelfs een hartaanval gekregen door de extreem hoge druk van PVDA wethouder van Mierlo. Bovendien krijgt de omgeving dan veel last van de horizonvervuiling van de lelijke nieuwe flat ten opzichte van het historisch oude Heusden. Het gaat ten slotte alleen om de winst van woning- bouwvereniging Woonveste waar het hoge salaris van Aart Jan Gorter van betaald kan worden. Meneer Gorter komt uit de provinciale staten van provincie Brabant zodat zijn oude collega’s wel een bliksemsnelle en vooral slordige bestemmingsplan procedure hebben georganiseerd. Tot slot kunt u in de stukken van de rechtzaak van Alfons Mariën met EHRM zaaknummer 46046/99 lezen dat de onteigening in strijd is met de rechten van de mens (Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens).Met vriendelijke groet, R.H.B. van Uden

antwoord van de gemeente Heusden op mijn zienswijze 

zienswijze onteigeningsplan

rapport 2006/015 nationale ombudsman 

De heren Drs. A.J. Gorter(D66), Van Mierlo(PVDA) en Paul Rüpp(CDA) zijn blij met de samenwerking.

Bron: De Scherper 

sloopbonus voor directie van woningcorporaties

Rüpp for president? 

Nicis rapport “na de sloop” 

Nicis rapport “na-oorlogse wijken” 

slikken of stikken bod 

Slecht management als oorzaak: Professor Anne Power
Estates on the Edge: Social Consequences of Mass Housing in Northern Europe

In haar veelgeciteerde boek Estates on the Edge: The Social Consequences of Mass Housing in Europe legt Anne
Power (1997) veel nadruk op het belang van management. Hoewel verval van buurten volgens haar begint met fysieke problemen, is slecht management een belangrijke oorzaak van verval en kan goed management een buurt of een complex er weer bovenop helpen. Het gaat bij Power niet primair om het belang van nationaal en lokaal beleid op het terrein van het wonen en de achterstandswijken, maar veel meer om het directe onderhoud (of het gebrek daaraan) van een complex. Zij stelt bijvoorbeeld dat het van groot belang is of een eigenaar van een gebouw (bijvoorbeeld een woningcorporatie) directe aandacht heeft voor het complex of het slechts ziet als een van de vele onderdelen van de totale portefeuille. Het ontbreken van directe aandacht is volgens Power funest, zeker als het gaat om een complex waarin tekenen van verval al duidelijk zichtbaar zijn en steeds sneller op elkaar ingrijpen.

tweede brief

FEBRUARI 2009 Afkeuring onteigeningsprocedure door de Kroon.

Geachte heer Van Uden,
 
Ik hoop binnenkort omtrent het al dan niet willen doorzetten van de huidige procedure meer duidelijkheid te krijgen.
De procedure is in elk geval nog niet gestopt. Ik wacht vooralsnog met het voortzetten van het onteigeningsonderzoek zodra ik van de gemeente c.q. van haar adviseur die duidelijkheid heb gekregen.
Zodra ik meer weet c.q. zodra ik het onderzoek voortzet, breng ik u op de hoogte.
 
Met vriendelijke groet,
Jaap Baalbergen

 


Van: Ronald van Uden [mailto:ronald.van.uden@gmail.com]
Verzonden: woensdag 11 februari 2009 10:57
Aan: Jaap Baalbergen
Onderwerp: Re: onteigening

Heusden, 11 februari 2009
 
Geachte Heer Baalbergen,
 
Is er nu duidelijkheid over de fout in de publicatie van de onteigening van Robrechtstraat 19 in Oudheusden?
Heeft de gemeente Heusden nu besloten om de onteigening te stoppen en opnieuw te starten zoals u telefonisch aan mij hebt uitgelegd? 
 
Met vriendelijke groet,
Ronald van Uden
 

Van: Jaap Baalbergen
Verzonden: vr 30-1-2009 14:57
Aan: ‘Ronald van Uden’
Onderwerp: RE: onteigening

Geachte heer Van Uden,

3 of 4 februari past mij niet om naar Heusden te komen.
Ik zie zojuist dat maandag 16 februari 2009 mij eigenlijk beter past dan de 12e. Is het voor u ook mogelijk om voor de 16e af te spreken, ook om 11:00? Zo nee, dan houden we het natuurlijk op donderdag de 12e(11:00 uur).

Met vriendelijke groet,

Jaap Baalbergen

J.N. Baalbergen ï Onderzoeker onteigening ï Ministerie van VROM ïDirectie Bestuurlijke en Juridische zaken (ipc 880) ï Afdeling AJBZ ï Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag

 Audaces fortuna iuvat

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: